Laatste nieuws

Laatste schoolweek

Op dinsdag nemen de derde kleuters afscheid van de kleutertijd. Tussen 16u en 18u nodigen zij al hun ouders uit op een mooi afscheidsfeest.
Op woensdag is er oudercontact. Vulde u reeds de antwoordstrook in? Geef het zeker mee volgende week.
Op donderdag nemen de zesdejaars afscheid van de school samen met de leerkrachten en hun familie.

Leerlingen L6 verblijven in Spa Mambaye

De laatste 2 weken van het schooljaar op onze basisschool breken aan. De voorlaatste week brengen ze samen door.
Zij beleven de bosklassen te Spa Mambaye.Volg onze zesdejaars  via de bosklassenblog.

Alvast veel plezier samen.

Rikkiklas op de kinderboerderij

De Rikkiklas in de Wonderlamp

Teigetjesklas: de vijver en de boerderij